Art


Arts & Crafts

Classes impartides en Anglès
Arts & Crafts és una activitat en anglès pensada per a nens a partir de 3 anys. El nen/a aprendrà diferents tècniques plàstiques manejant materials molt diversos, aprofitant sobretot, material reciclat amb el qual el nen/a podrà deixar volar la seva imaginació.
  Aprendran diferents tècniques plàstiques.

  Siguin imaginatius, innovadors i creatius per saber aportar solucions noves a les dificultats.

  Tinguin sensibilitat cap als seus companys i les obres realitzades.

 Sàpiguen comunicar-se, relacionar-se amb el seu entorn, establint diàleg amb els altres sabent escoltar i donar.

Les manualitats es combinen amb altres activitats com són narracions de contes, cançons i jocs, tot en anglès.

Es faran activitats relacionades amb diferents temàtiques que anirem treballant al llarg del curs i altres activitats lliures on el nen /a podrà experimentar lliurement

  Beginner (3-4 anys)

  Intermediate (5-7 anys)

  Advanced (8-10 anys)

  Expert (11-14 anys)

Els temes a tractar seran adequats a cada edat:

“Seasons” (estacions de l’any); “Halloween, Christmas, Carnival, Saint George, …” (festes populars); “Parts of the body”; “Animals”; “Fruits & Vegetables”; “Food & Cooking”; “Daily Routins”; “Lifestyles”; “Health & Fitness”; “Sports”; “Vehicles”; “Jobs”; “Hobbies”; “Toys”; “Music”; “Fashion”; “Films & Cinema”; “Tails & Stories”; “Landscapes”; “Environment”; “Fantasy”; “Decoration”; “Comic”; “Artists” …

   Dibuix (llapis, ceres dures, ceres toves, retoladors, guixos …)

   Pintura (pintura de dits, pintura al tempera, aquarel·la, xocolata, pasta de dents, buf, regalim, puntillisme …)

   Modelatge / Volum (fang i plastilina de creació pròpia)

   Papers (esquinçat, arrugat, picat, retallat, collage, textures)

   Estergit

   Esgrafiat

   Papiroflèxia

   Imprimir

   Elaboració de joguines, jocs de taula d’aquí i d’allà

    Elaboració de titelles

   Bijuteria

   Tresors de la natura

   … I altres tècniques mixtes i alternatives

S’utilitzaran materials molt diversos, el material reciclat jugarà un paper molt notable perquè pensem que és molt important reciclar i reutilitzar.
Nivells
  Beginner (3-4 anys)

  Intermediate (5-7 anys)

  Advanced (8-10 anys)

  Expert (11-14 anys)

Temes
Els temes a tractar seran adequats a cada edat:

“Seasons” (estacions de l’any); “Halloween, Christmas, Carnival, Saint George, …” (festes populars); “Parts of the body”; “Animals”; “Fruits & Vegetables”; “Food & Cooking”; “Daily Routins”; “Lifestyles”; “Health & Fitness”; “Sports”; “Vehicles”; “Jobs”; “Hobbies”; “Toys”; “Music”; “Fashion”; “Films & Cinema”; “Tails & Stories”; “Landscapes”; “Environment”; “Fantasy”; “Decoration”; “Comic”; “Artists” …

Tècniques
   Dibuix (llapis, ceres dures, ceres toves, retoladors, guixos …)

   Pintura (pintura de dits, pintura al tempera, aquarel·la, xocolata, pasta de dents, buf, regalim, puntillisme …)

   Modelatge / Volum (fang i plastilina de creació pròpia)

   Papers (esquinçat, arrugat, picat, retallat, collage, textures)

   Estergit

   Esgrafiat

   Papiroflèxia

   Imprimir

   Elaboració de joguines, jocs de taula d’aquí i d’allà

    Elaboració de titelles

   Bijuteria

   Tresors de la natura

   … I altres tècniques mixtes i alternatives

Materials
S’utilitzaran materials molt diversos, el material reciclat jugarà un paper molt notable perquè pensem que és molt important reciclar i reutilitzar.

Horaris

Per a nens entre 3-4 anys
Dilluns

17:30 - 18:30

Dimecres

18:00 - 19:00

Divendres

18:00 - 19:00

Horaris

Per a nens de més de 4 anys
dimarts

17:30 - 18:30

Dimecres

18:00 - 19:00

Jueves

17:30 - 18:30

Preu

Nens de P-3 a P-5
1 h/setmana

30 € /mes

Preu

Nens a partir de primària.
1,5 h/setmana

35 € /mes

Cada sessió s’estructura en dues parts. A la primera, de 30 minuts, es treballarà l’anglès del col·legi. A la segona part d’1 hora es treballés l’activitat Arts & Craft

10% descompte per a:

  Nens que fan més d’una activitat

  Germans de nens inscrits

Inscriu

Alumne

Nom i Cognom

Data de naixement

Activitat a la que s’inscriu i horari

Tutor

Nom i Cognom

DNI

Telèfon

Email