Classes de reforç


04
S’ofereixen classes de reforç de qualsevol matèria des de primer de primària a 4 ESO.
 Català

  Castellà

  Ciències

  Matemàtiques

  Anglès

  Física

  Química

Horari

Possibilitat de fer 1 hora o més
Horari a convenir amb l'interessat / a i mestre que impartirà la classe

Preu

1 h/setmana

30 € /mes


2 h/setmana

55 € /mes


3 h/setmana

75 € /mes

Inscriu

Alumne

Nom i Cognom

Data de naixement

Activitat a la que s’inscriu i horari

Tutor

Nom i Cognom

DNI

Telèfon

Email