Coding Kids


coding
“El més important d’aprendre alguna cosa és que ningú ens ho podrà treure mai”

Computació creativa

Classes impartides en Anglès
Amb la computació creativa els nens/es a partir de 7 anys es poden iniciar en el món de la programació de manera divertida, creant les seves pròpies aplicacions. Els nens/es donaran vida als seus personatges preferits i  dissenyaran els primers videojocs.
  Millora la capacitat d’abstracció, el raonament i la conceptualització.

Augmenta la concentració i l’ús del pensament creatiu.

  El nen/a aprèn a resoldre problemes complexes mitjançant l’ús de la lògica.

  Es fomenta el treball en equip i la responsabilitat individual

  Desperta les ganes de superació, millora la confiança i les ganes d’aprendre.

Es reforça el pensament lògic, matemàtic i la llengua anglesa.

L’activitat  té 4 nivells: Starter, Medium, Hight i Expert. De manera gradual i esglaonada incrementa la complexitat i el nivell  dels programes que  realitza, de manera que quan arriba al final el nen/a és capaç de trobar solució a qualsevol de les iniciatives  proposades. Acaba dissenyant  jocs e històries amb un elevat nombre de personatges que interactuaran entre sí en diferents escenaris a més de dissenyar  programes que donen vida a robots.
El nen adquireix un domini del programa, és capaç de manejar totes les opcions de forma senzilla. Es treballa:

 • Moviment i dibuix
 • Aparences i so dels personatges

Els nens dissenyen històries i jocs senzills, alguns individualment i altres en grups.

El fet de compartir i haver de decidir a vegades individualment i altres consensuar la solució en grup fa que els nens siguin capaços de resoldre problemes, escollir alternatives apropiades i gestionar bé el temps.

El nen controla el programa per tant ja podem aprofundir en altres aspectes. Es treballa:

 • Processos
 • Variables
 • Presa de decisions

El nen aprèn a identificar els processos que formen el problema, a organitzar-los i per tant a seqüenciar els mateixos. Aquesta seqüenciació queda ja plasmada en els organigrames que escriu el nen/a els quals li permetran dissenyar l’algoritme del programa.

Identificats els processos el nen/a ha d’identificar els actors, és a dir les variables amb les que treballarà i decidir si el seu funcionament depenent de les diferents situacions que es pot trobar.

En aquest punt el nen/a ja domina molts aspectes del programa, té interès per descobrir i conèixer que més li permet fer l’eina que utilitza, per poder millorar les aplicacions que dissenya. Es treballa:

 • Exploració més detallada de bucles
 • Processament de cadenes
 • Treball amb llistes

El nen/a aprèn a construir estructures més complexes, processar cadenes, comptar caràcters, comparar, .. I a gestionar llistes de dades.

És el moment de que els programes surtin de l’ordinador i donin vida a màquines.
Els alumnes comprovaran el resultat real d’una programació desenvolupada en un PC.
Elaboraran diagrames de flux i els desenvoluparan autònomament.
Comprendran el funcionament de diferents tipus de sensors i com actua un robot en funció d’ells. Aplicacions que es faran:

 • Realitzacions de moviment d’un robot
 • Seguiment de línies
 • Seguiment d’una llum
 • … ..

Starter
El nen adquireix un domini del programa, és capaç de manejar totes les opcions de forma senzilla. Es treballa:

 • Moviment i dibuix
 • Aparences i so dels personatges

Els nens dissenyen històries i jocs senzills, alguns individualment i altres en grups.

El fet de compartir i haver de decidir a vegades individualment i altres consensuar la solució en grup fa que els nens siguin capaços de resoldre problemes, escollir alternatives apropiades i gestionar bé el temps.

Medium
El nen controla el programa per tant ja podem aprofundir en altres aspectes. Es treballa:

 • Processos
 • Variables
 • Presa de decisions

El nen aprèn a identificar els processos que formen el problema, a organitzar-los i per tant a seqüenciar els mateixos. Aquesta seqüenciació queda ja plasmada en els organigrames que escriu el nen/a els quals li permetran dissenyar l’algoritme del programa.

Identificats els processos el nen/a ha d’identificar els actors, és a dir les variables amb les que treballarà i decidir si el seu funcionament depenent de les diferents situacions que es pot trobar.

Expert
En aquest punt el nen/a ja domina molts aspectes del programa, té interès per descobrir i conèixer que més li permet fer l’eina que utilitza, per poder millorar les aplicacions que dissenya. Es treballa:

 • Exploració més detallada de bucles
 • Processament de cadenes
 • Treball amb llistes

El nen/a aprèn a construir estructures més complexes, processar cadenes, comptar caràcters, comparar, .. I a gestionar llistes de dades.

Robot-Control
És el moment de que els programes surtin de l’ordinador i donin vida a màquines.
Els alumnes comprovaran el resultat real d’una programació desenvolupada en un PC.
Elaboraran diagrames de flux i els desenvoluparan autònomament.
Comprendran el funcionament de diferents tipus de sensors i com actua un robot en funció d’ells. Aplicacions que es faran:

 • Realitzacions de moviment d’un robot
 • Seguiment de línies
 • Seguiment d’una llum
 • … ..

MAC-smart

Horaris

Per a nens entre 7-8 anys
Dimarts i Dijous

17:30 - 19:00

En el cas de que aquest horari no s’ajusti a les vostres necessitats ens podeu passar una proposta, intentarem obrir nous grups.

Preu

Curs 2018-2019
1,5 h/setmana

35 € /mes

Cada sessió s’estructura en dues parts. A la primera, de 30 minuts, es treballarà l’anglès del col·legi. A la segona part d’1 hora es treballés l’activitat Coding Kids.

10% descompte per a:

  Nens que fan més d’una activitat

   Germans de nens inscrits

Inscriu

Alumne

Nom i Cognom

Data de naixement

Activitat a la que s’inscriu i horari

Tutor

Nom i Cognom

DNI

Telèfon

Email