Kids Lab


STEM

Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques

Classes impartides en Anglès
El programa Kids Lab és un sistema de iniciació a la robòtica educativa a partir de 6 anys, flexible, esglaonat, programable i educatiu per dissenyar i construir robots, despertant el interès per la ciència i la tecnologia amb continguts curriculars STEM

(Ciència, Tecnologia, Enginyeria i  Matemàtiques).

“El difícil es torna senzill quan es fa tangible”
No s’ensenya únicament al nen/a  a construir robots, sinó que es va més enllà, al nen/a se’l explica el perquè i el com fer les coses, es desenvolupa el raonament i la lògica a la vegada que es millora la capacitat de concentració. Els nens/es tindran l’oportunitat d’ampliar la seva imaginació, exercitar la seva creativitat i desenvolupar noves habilitats tècniques.
S’organitza en 4 nivells de dificultat creixent: Dream 1 (Starter), Dream 2 (Explorer), Dream 3 (Inventor) i Dream 4 (Competition). Cada nivell consta de 12 capítols, a cada un es proposa la construcció d’un robot concret que s’utilitza per treballar diferents aspectes i matèries del currículum educatiu.

Dream 1: Es treballa les parts bàsiques del muntatge d’un robot i conceptes de ciències com són: força, potència, electricitat, centre de gravetat, mecanisme de moviment dels robots amb 2 i 4 peus…
Dream 2: Els nens aprenen conceptes bàsics de robòtica: moviment del robot, aplicació de sensors, mecànica (velocitat, força, ..). S’inicien en la programació, interpreten diagrames de flux i analitzen algoritmes de programació
Dream 3: Els nens interaccionen amb elements avançats de robòtica: servomotors, sensors de contacte, sensors IR, .. s’inicien en la programació dels robots, utilitzen sensors i aprenen a controlar de manera remota  el robot.
Dream 4:.En aquest nivell el nen/a realitza robots per a competició.

  Afavoreix el pensament creatiu

  Millora les bases científiques

  Es potencia el treball en equip

  Es millora el parlar en públic

  Aprenen a estudiar de manera independent

  Es reforça la llengua anglesa

Horaris

Dimarts i Dijous

17:30 - 19:00

Dimecres

18:00 - 19:30

En el cas de que aquest horari no s’ajusti a les vostres necessitats ens podeu passar una proposta, intentarem obrir nous grups.

Preu

Curs 2018-2019
1,5 h/setmana

35 € /mes

10% descompte per a:

  Nens que fan més d’una activitat

  Germans de nens inscrits

Inscriu

Alumne

Nom i Cognom

Data de naixement

Activitat a la que s’inscriu i horari

Tutor

Nom i Cognom

DNI

Telèfon

Email