Making my robot


makingMy-mont

Electrònica, mecànica, física i programació

Activitat per a nens a partir de 8 anys. Classes impartides en Anglès
L’entorn social i laboral en el qual s’integren els joves del segle XXI requereix persones actives, flexibles, creatives i orientades al treball en equip capaces d’aportar solucions innovadores als reptes que es presenten.

La robòtica és el futur dels nostres nens/es. Tot i que és imprescindible en el nostre dia a dia no deixa de ser una desconeguda. El nostre objectiu és donar a conèixer aquest gran món als nens entrant en les entranyes dels robots, fomentar en els participants el talent, la comunicació, l’esperit emprenedor i la seva curiositat per descobrir i aprendre.

El fet de treballar aquesta matèria des d’edats primerenques permet desenvolupar les capacitats dels nens de manera natural i evolutiva.

“Si vols treballadors creatius dóna’ls temps suficient per jugar”-John Cleese-
Utilitzant material reciclat construirem el nostre primer robot, li donarem vida afegint una placa arduino i components electròniques que programarem amb bitbloq (programació per objectes inspirada amb el programa Scartch). Un cop finalitzat el robot, construït amb material reciclat, es representaran les peces que el formen en 3D amb el programa freecad per ser posteriorment impreses en una Impressora 3D. Depenent de l’edat dels nens l’activitat finalitzarà en aquest punt o bé es donarà un pas més que serà mitjançant el programa App Inventor programar el robot perquè rebi les ordres des d’un telèfon  Android.

La robòtica abraça moltes matèries, aporta coneixement d’electrònica, mecànica, física, matemàtiques, programació,… de manera divertida i entretinguda. El fet de treballar aquesta matèria des d’edats primerenques permet desenvolupar les capacitats dels nens/es de manera natural i evolutiva.

  Afavoreix el pensament creatiu.

  Millora les bases científiques.

  Es potencia el treball en equip.

   Es millora el parlar en públic.

   Aprenen a estudiar de manera independent.

freecad

Horari

Per a nens a partir de 8 anys
Dimecres

18:00 - 19:30

En el cas de que aquest horari no s’ajusti a les vostres necessitats ens podeu passar una proposta, intentarem obrir nous grups.

Precio

Curso 2018-2019
1,5 h/setmana

35 € /mes

Cada sessió s’estructura en dues parts. A la primera, de 30 minuts, es treballarà l’anglès del col·legi. A la segona part d’1 hora es treballés l’activitat Making mi robot.

10% descompte per a:

  Nens que fan més d’una activitat

  Germans de nens inscrits

Inscriu

Alumne

Nom i Cognom

Data de naixement

Activitat a la que s’inscriu i horari

Tutor

Nom i Cognom

DNI

Telèfon

Email