Matemàtiques


mate1

Math in hand

Classes impartides en Anglès
Un dels problemes que presenten amb més freqüència els nostres nens  és la manca d’estratègies per resoldre problemes matemàtics. En la majoria dels casos és degut a que tenen problemes per pensar en abstracte. Això vol dir que els costa representar el problema en la seva ment. Però, per què?
Des de la perspectiva de la psicologia evolutiva, els nens menors de dotze anys necessiten manipular els objectes que s’esmenten els problemes per poder-los entendre, perquè no disposen d’habilitats per pensar en abstracte de forma efectiva. La  clau està en  presentar els problemes als nens de manera tangible.
“La formulació d’un problema, és més important que la seva solució”– Albert Einstein –
Què proposem?

Fer concret l’ abstracte, introduint  al nen dins del  problema. Cada problema es simularà, es reproduirà l’enunciat físicament de manera que el nen/a sigui  un dels protagonistes o el protagonista  de l’enunciat   del problema.  Si el nen/a  viu la situació, serà  capaç d’entendre el problema, podrà fer un anàlisis crític i per tant podrà  resoldre-l amb èxit.

El nen disposarà de diferents escenaris:

En la botiga el nen comprarà, vendrà, aplicarà descomptes, farà ofertes,..

 En la cuina repartirà, barrejarà, pesarà,…

 Sortirem al mini carrer on tindrem carreteres que ens portaran d’un país a un altre, ens mourem entre ciutats amb diferents vehicles, a diferents velocitats, amb igual o diferent direcció.

Amb el rellotge  mesurarem els temps invertits, els retards, compararem  y mesurarem  el nostre temps i el dels companys,…

Farem composicions de figures geomètriques, en buscarem en el nostre dia a dia,..

mate2
La clau per saber resoldre els problemes matemàtics no és més que fer-ne molts i sobre tot entendre el que s’està fent, seguir un raonament lògic, analitzar el que estem fent en cada moment i comprovar la coherència dels resultats.

Horaris

5º-6º Primaria
Dimarts i Dijous

17:30 - 19:00

Divendres

18:00 - 19:30

En el cas de que aquest horari no s’ajusti a les vostres necessitats ens podeu passar una proposta, intentarem obrir nous grups.

Preu

Curs 2018-2019
1,5 h/setmana

35 € /mes

Cada sessió s’estructura en dues parts. A la primera, de 30 minuts, es treballarà l’anglès del col·legi. A la segona part d’1 hora es treballés l’activitat Math in Hand

10% descompte per a:

   Nens que fan més d’una activitat

   Germans de nens inscrits

Inscriu

Alumne

Nom i Cognom

Data de naixement

Activitat a la que s’inscriu i horari

Tutor

Nom i Cognom

DNI

Telèfon

Email